Μουσικό Παραμύθι

Μουσική Προπαιδεία

Με βάση τις σύγχρονες μουσικοπαιδαγωγικές τάσεις Kodaly, Dalcrose, Orff , προσεγγίζουμε βιωματικά την κλασσική, την παραδοσιακή αλλά και τη σύγχρονη μουσική, τις ρυθμικές αξίες, το ηχόχρωμα και γίνεται μια πρώτη γνωριμία με τις νότες , το πεντάγραμμο και τα μουσικά όργανα.

Μουσικοκινητική Αγωγή

Η Μουσικοκινητική Αγωγή συνδυάζει τη μουσική , την κίνηση, το λόγο με στόχο την καλλιέργεια της δημιουργικότητας, της φαντασίας, της ρυθμικής αντίληψης ,της αίσθησης του χώρου και του χρόνου.

Θεατρικό παιχνίδι:

Περιλαμβάνει δραματοποίηση, αυτοσχεδιασμό, συμβολικά παιχνίδια ρόλων και συμπεριφοράς, κουκλοθέατρο, θεατρικές παραστάσεις.

Εικαστικά

Πηλός, ζωγραφική, πλαστελίνη, κολλάζ, χαρτοκολλητική, μακέτες κ.α.

Αγγλικά

Περιβαλλοντικές δραστηριότητες

Κηπουρική, οικολογική ευαισθητοποίηση, καθαριότητα χώρου, πρόγραμμα ανακύκλωσης