Μουσικό Παραμύθι

Το ουράνιο τόξο – Η διαμάχη των χρωμάτων